“ต้นจามจุรียักษ์” อายุเกือบ 300 ปี จ.นครพนม ชาวบ้านเชื่อเป็นวังพญานาคเก่า

ต้นจามจุรียักษ์ ตั้งอยู่ในวัดจอมศรี บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ มีขนาดใหญ่และมีความสวยงาม กิ่งก้านปกคลุมด้วยใบเฟิร์น สวยงามลงตัวแบบธรรมชาติ กิ่งก้านมีจำนานนับ 100 กิ่ง ความยาวประมาณ 20 -30 เมตร แผ่ปกคลุมไปทั้งพื้นที่วัด ขนาดลำต้นสูงประมาณ 2 เมตร วัดรอบวงต้นประมาณ 7 – 8 เมตร

โดยทางวัดจอมศรีได้มีการดูแล พัฒนาก่อสร้างพระนาคปรกไว้โคลนต้น ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมความสวยงาม และกราบไหว้ขอพรพระนาคปรก เนื่องจากวัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับพญานาค เชื่อว่าเป็นวังพญานาคเก่า เดิมมีบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีต้นตาลคู่อายุนับ 100 ปี รวมถึงมีพระพุทธรูป หรือพระนอนที่สร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดอายุนับ 100 ปี ทำให้ชาวบ้านเคารพศรัทธา และมากราบไหว้ขอพร สมหวัง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้โชคลาภ

ต้นจามจุรียักษ์แห่งนี้ เป็นที่สนใจของประชาชน นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีลักษณะสวยงามลงตัว นอกจากนี้ในเรื่องของตำนานความเชื่อ แล้วแต่คนศรัทธา ตามความเชื่อ เชื่อมโยงกับพื้นที่วัดเคยมีบ่อน้ำโบราณ แต่ปัจจุบันถูกทับถมตามกาลเวลา และยังมีต้นตาลคู่อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ทั้งนี้ต้นจามจุรียักษ์ ชาวบ้านยังเชื่อว่ามีองค์พญานาค รวมถึงรุกขะเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษา เป็นเรื่องของความเชื่อ

อีกทั้งยังมีการพบหินโบราณ ไหโบราณ หลายอย่าง ภายในโคลนต้นจามจุรี แต่ไม่มีการขุดค้น เพราะรักษาไว้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่ดึงดูดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้เข้ามาชื่นชม และทำบุญในวัด ถือเป็นเรื่องดี กลายเป็นที่สนใจของประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาชื่นชมขอพร ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ขาดสาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.