เช็คเลย! วันหยุดครึ่งปีหลัง 2565 สายเที่ยวเตรียมเฮ ปักหมุดรอกันเลย

เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก ในที่สุดก็เดินทางมาสู่ช่วงครึ่งปีหลัง 2565 เชื่อว่ามีหลายคนกำลังวางแพลนไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว พักเติมพลังหลังจากที่ทำงานมาแล้วครึ่งปี วันนี้ทางเราได้เตรียมปฏิทินวันหยุดมาให้ และจะหยุดวันไหนกันบ้างนั้น ไปเช็คกันเลย !!

วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565

 • วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา (ภาคเอกชน-ธนาคารไม่หยุด หยุดเฉพาะข้าราชการ)
 • วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. (ภาคเอกชน-ธนาคารไม่หยุด หยุดเฉพาะข้าราชการ)
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. (ภาคเอกชน-ธนาคารหยุดด้วย)

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดเดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 : วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. (ภาคเอกชน-ธนาคารหยุดด้วย)
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 : วันปิยมหาราช
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 : วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

วันหยุดเดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 : วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.