ชาวพังงา เชิญชวนท่องเที่ยวงาน Bangsak Beach Festival 2022 จัดขึ้นในวันที่ 25-27 มี.ค.65

จังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและพันธมิตร จัดงาน “Bangsak Beach Festival 2022” ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ริมหาดบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ชวนคนไทยและชาวต่างชาติเที่ยวจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียง ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคัก สร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน กระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมตามมาตรการความปลอดภัย คุมเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ด้วยพื้นที่ชายหาดบางสัก มีวิวที่สวยของทิวสนทะเล ให้ความร่มรื่นตลอดหาด ทรายละเอียด น้ำทะเลใสสีคราม มีความสวยงามทางธรรมชาติ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และได้ประสบการณ์ผ่านทางสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน อาหาร และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น จนเป็นที่ขนานนามว่า “Angel of the Andaman Sea” ตลอดทั้งริมหาด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ยังถูกเรียกว่า เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรรมยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งความสุข อีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดงาน “Bangsak Beach Festival 2022 Seafood and Chill on the Beach”

ภายในงานมีจัดกิจกรรมมากมายกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมไฟประดับและจุดถ่ายรูป (Fantastic Sea Photo Spot), กิจกรรม D.I.Y ประดิษฐ์ของที่ระลึก จากวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste Gift), กิจกรรมเรียนรู้ พายซับบอร์ด และเสิร์ฟสเกต (Sea Sup & Surf Skate Training), กิจกรรมจำหน่ายอาหารทะเลสด ๆ จาก กลุ่มประมงพื้นบ้าน (The Beach Seafood & Grill), กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมและดนตรีร่วมสมัย (Music & Show), กิจกรรมท่องเที่ยวกินชิล สินค้าชุมชน จากผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม (Chic & Chill Market on the Beach), กิจกรรมขบวนรถ รถฟู้ดทรัค (Food Truck Caravan), การแสดงดนตรีจากศิลปินดัง (Free Concert) ได้แก่ “อะตอม ชนกันต์”, และจากศิลปิน “Yes’sir Days” นอกจากนั้น ภายในงานยังมีกิจกรรมการแจกของรางวัลต่าง ๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีส่วนสำคัญในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน สร้างการรับรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวตามวิถี New Normal และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารการจัดการงานให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) โดยมีการจัดมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ตรวจหลักฐานก่อนเข้าร่วมงาน ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK ) หรือ วิธี RT-PCR ซึ่งต้องมีผลไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ก่อนเข้าร่วมภายในงาน หรือผู้เข้าร่วมงาน จะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ รายการผู้ผลิตและรายนามวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การอนามัยโลก หรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ดังนี้ Sinovac ครบ 2 โดส, AstraZeneca/Oxford ครบ 2 โดส, SK BIOSCIENCE AstraZeneca/Oxford ครบ 2 โดส, Pfizer/BioNTech ครบ 2 โดส, Serum Institute of India ครบ 2 โดส, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson&Johnson ครบ 1 โดส, หรือ Moderna ครบ 2 โดส ซึ่งจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม หรือมีเอกสารรับรองติดตัวก่อนเข้าร่วมงาน ออกให้โดย หน่วยงานของรัฐของประเทศ/พื้นที่ต้นทางที่ราชการกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published.