Day: July 15, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

“ต้นจามจุรียักษ์” อายุเกือบ 300 ปี จ.นครพนม ชาวบ้านเชื่อเป็นวังพญานาคเก่า

ต้นจามจุรียักษ์ ตั้งอยู่ในวัดจอมศรี บ้านนามะเขือ ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ มีขนาดใหญ่และมีความสวยงาม กิ่งก้านปกคลุมด้วยใบเฟิร์น สวยงามลงตัวแบบธรรมชาติ กิ่งก้านมีจำนานนับ 100 กิ่ง ความยาวประมาณ 20 -30 เมตร แผ่ปกคลุมไปทั้งพื้นที่วัด ขนาดลำต้นสูงประมาณ 2 เมตร วัดรอบวงต้นประมาณ 7 – 8 เมตร โดยทางวัดจอมศรีได้มีการดูแล พัฒนาก่อสร้างพระนาคปรกไว้โคลนต้น ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมความสวยงาม และกราบไหว้ขอพรพระนาคปรก เนื่องจากวัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่า มีความศักดิ์สิทธิ์ มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับพญานาค เชื่อว่าเป็นวังพญานาคเก่า เดิมมีบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีต้นตาลคู่อายุนับ 100 ปี รวมถึงมีพระพุทธรูป หรือพระนอนที่สร้างมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดอายุนับ 100 ปี ทำให้ชาวบ้านเคารพศรัทธา และมากราบไหว้ขอพร สมหวัง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้โชคลาภ ต้นจามจุรียักษ์แห่งนี้ เป็นที่สนใจของประชาชน นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก มีลักษณะสวยงามลงตัว นอกจากนี้ในเรื่องของตำนานความเชื่อ แล้วแต่คนศรัทธา […]

Read More