ข่าวสารการท่องเที่ยว

ข่าวสารการท่องเที่ยว

เช็คเลย! วันหยุดครึ่งปีหลัง 2565 สายเที่ยวเตรียมเฮ ปักหมุดรอกันเลย

เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก ในที่สุดก็เดินทางมาสู่ช่วงครึ่งปีหลัง 2565 เชื่อว่ามีหลายคนกำลังวางแพลนไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว พักเติมพลังหลังจากที่ทำงานมาแล้วครึ่งปี วันนี้ทางเราได้เตรียมปฏิทินวันหยุดมาให้ และจะหยุดวันไหนกันบ้างนั้น ไปเช็คกันเลย !! วันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา (ภาคเอกชน-ธนาคารไม่หยุด หยุดเฉพาะข้าราชการ) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. (ภาคเอกชน-ธนาคารไม่หยุด หยุดเฉพาะข้าราชการ) วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. (ภาคเอกชน-ธนาคารหยุดด้วย) วันหยุดเดือนสิงหาคม 2565 วันศุกร์ที่ […]

Read More